bitcoin gebruiken

BITCOIN ALS EEN DRUKAFGAANDE KLEP

Naarmate valuta’s in waarde stijgen, dient Bitcoin als een overdrukventiel, waardoor kapitaal kan ontsnappen.

Bitcoin is de eerste volledig soevereine digitale valuta. Dit betekent dat iedereen ter wereld met een internetverbinding en een computer het protocol kan downloaden en starten. Misschien willen ze in de technologie investeren, misschien willen ze hun vermogen opslaan, of misschien gebruiken ze het als een vorm van betaling. Wat de reden ook is, Bitcoin discrimineert niet op basis van ras, geloof of nationaliteit.

 

Dit is vooral aantrekkelijk voor mensen in landen met een geschiedenis van inflatie of zelfs hyperinflatie. Wat is hyperinflatie? Het is wanneer de regering of de centrale bank van een land, door steeds meer geld te drukken om aan hun behoeften te voldoen, het aanbod van de valuta in een snel en buitensporig tempo verhoogt. Wanneer het aanbod van geld sneller toeneemt dan de vraag, stijgt de prijs van goederen nominaal. Een goed voorbeeld hiervan is het afgelopen jaar opgetreden: voedselprijzen zijn dramatisch gestegen, deels als gevolg van de monetaire expansie van de valutavoorraden in de wereld.

 

 

Prijsstijgingen van bitcoin in fiat-termen zijn ook te zien wanneer het aanbod van fiat-valuta toeneemt. Door extreme stijgingen van de voorraden in nationale valuta stijgen de prijzen van alledaagse goederen. Twee recente voorbeelden hiervan zijn Venezuela en Zimbabwe: de prijzen zijn zo dramatisch gestegen dat Zimbabwe nu biljetten van 100 biljoen dollar drukt en zelfs papieren biljetten op meer utilitaire manieren gebruikt, zoals ze als aanmaakblokjes gebruiken. Koers Ethereum is omhoog.

 

Vaak sluiten landen de toegang tot en het gebruik van de Amerikaanse dollar af. Omdat mensen overschakelen naar een betrouwbaardere valuta, daalt de vraag en daarmee ook de waarde voor de valuta die achterblijft. Het afsluiten van de ontsnappingsroute naar andere valuta’s verlamt op zijn beurt het vermogen van de mensen om te redden en vernietigt de economie. Mensen mogen geen USD kopen, dus worden ze gedwongen om het op de zwarte markt te gebruiken

 

Wanneer de valuta’s van landen te hoog oplopen, hebben landen de Amerikaanse dollar de schuld gegeven. In 2010 ondertekende Hugo Chavez een valutawet, die de Bolivar aan een bepaalde wisselkoers koppelde. Sindsdien is de inflatie alleen maar gestegen en zijn burgers gedwongen dollars te gebruiken op de zwarte markt.

 

In november 2020 zei de minister van Financiën van Zimbabwe tegen de bedrijfsleiders dat Zimbabwe niet zou terugkeren naar de Amerikaanse dollar en zei: “Een van de grootste fouten was het dollariseren en het verwijderen van je eigen valuta”, aldus een Bloomberg-rapport.

 

 

Bitcoin lost dit op. Met het gebruik van bitcoin hebben mensen de mogelijkheid om te ontsnappen aan hun ineenstortende, hyperopgepompte valuta’s en hun vermogen vast te houden in een gedecentraliseerd netwerk dat onafhankelijk is van het huidige financiële systeem. U kunt niet voorkomen dat iemand bitcoin koopt, u ​​kunt niet voorkomen dat ze transacties in bitcoin uitvoeren en u kunt niet voorkomen dat ze bitcoin vasthouden. Er zijn manieren waarop een overheid het gebruik van bitcoin zou kunnen beperken, maar in het verleden heeft dit de acceptatie vergroot. En om Bitcoin helemaal te stoppen, zou u het internet moeten afsluiten. We weten allemaal dat dit zou betekenen dat er geen BBP zou zijn. Wanneer een valuta instort en mensen Bitcoin gebruiken, wordt de ongelooflijke waarde van de use-case onthuld in zowel theorie als praktijk. Dit verhoogt de acceptatie en kan mensen helpen om meer Bitcoin-infrastructuur te creëren.

 

Hoe meer landen overmatig opgeblazen valuta’s hebben, hoe meer kapitaal wordt opgegeten. Omdat Bitcoin is gemaakt om het meest schaarse goed ter wereld te zijn, is het het beste instrument waartoe mensen zich kunnen wenden. De mensen die de waarde ervan het meest zien, zijn degenen die het dichtst bij het probleem staan. De eerste waarschijnlijke gebeurtenis is dat arme landen Bitcoin gaan gebruiken als een opslagplaats van waarde die minder volatiel is dan hun eigen valuta. Hoewel USD hier geweldig voor is, zorgt Bitcoin voor betere digitale transacties. Naarmate de marktkapitalisatie van Bitcoin groeit, wordt het een stabielere vorm van geld. Dan zouden we uiteindelijk een trapsgewijs effect kunnen zien naarmate er een exponentiële hoeveelheid adoptie plaatsvindt. In Argentinië is het inflatiecijfer in 1 maand (januari-februari 2021) met 40% gestegen. Ze hebben een geschiedenis van inflatie en Paxful, een handelsbeurs, heeft daar op een snelle manier mensen aan boord gebracht. Koers van Vechain is omhoog.

 

Dit staat bekend als haasje-over. Wanneer een nieuwe technologie wordt geïntroduceerd in een slecht ontwikkeld land, springen ze de hele kostbare infrastructuur van het vorige systeem over en nemen ze het nieuwe, goedkopere systeem over. Een goed voorbeeld hiervan is de introductie van mobiele telefoons in minder ontwikkelde landen. Het bouwen van de infrastructuur en bedrading voor traditionele telefoons zou veel geld hebben gekost dat deze landen eenvoudigweg niet hadden. Toen kwamen er mobiele telefoons en het bouwen van hun communicatietorens kostte maar een fractie van de kosten. Dit lijkt erg op de situatie metbancaire infrastructuur. Dus de eerste dominostenen van adoptie die vallen, zouden de kleinere, minder ontwikkelde landen kunnen zijn.

 

Historisch gezien is de Amerikaanse dollar extreem stabiel geweest, dus het is moeilijk om deze specifieke use-case in de VS te zien. In een land waarvan de valuta jaar op jaar 40% van zijn waarde verliest, lijkt Bitcoin echter stabiel. Naarmate landen met minder stabiele valuta’s Bitcoin beginnen te adopteren en de marktkapitalisatie vergroten, zal het netwerk langzaam minder volatiel worden totdat prijsschommelingen worden teruggebracht tot stabiele niveaus. Dit is vandaag al zichtbaar op het netwerk.

 

Dit lijkt allemaal erg ver weg, maar adoptie verloopt over het algemeen langzaam en dan allemaal tegelijk. Dit is de aard van netwerkeffecten en exponentiële groei. Uiteindelijk kan Bitcoin een hulpmiddel zijn voor vrijheid en vrijheid van valutamisbruik, waardoor de wereld en haar mensen sterker worden. Hoe efficiënter mensen hun tijd en energie als geld kunnen opslaan, hoe efficiënter de wereldeconomie zal zijn.